top of page

多语言翻译

以专业的多语言翻译成为客户可信赖的业务合作伙伴。
日本教育资源最佳利用顾问。

​服务项目

 1.多语言翻译
    语言:

    1.日语、英语、汉语、葡萄牙语、西班牙语等

    区域:

   机械、机电、化工、金融、教育等 

2.日本教育资源
    咨询:
        提供日本名牌大学和公立高中、初中、小学的入学信息,以及考试准备的咨询和解决方案。

翻译、咨询单价

 1.机械翻译

 8日元/1文字(全语种)

 

 2.人工翻译
    18元/1文字(日英、英日)

    15元/1文字(其它语言)

 3. 日本教育资源(日元/项目)

     咨询费

      日本名牌大学      100,000日元

   公立高       30,000日元

   中・小学校     20,000日元

bottom of page